topmenu Pesthuyspodium Agenda Techniek Fotoboek Contact
Reserveren
maart 2018
previous month   nextmonth
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
Pesthuyspodium
Vijfkoppen 1
6211 JS Maastricht

info@pesthuyspodium.nl
Website door Bruut ontwerp

Het surrealisme – triomf van de verbeelding

De nieuwe cursus van start gegaan, haast u!
Onderwerp is dit keer het surrealisme. Deze stroming mag tot de invloedrijkste van de twintigste eeuw worden gerekend en is dan ook terug te vinden in uiteenlopende disciplines als de beeldende kunst, de literatuur, de film, theater, dans, fotografie enzovoorts.
Terwijl andere kunststromingen erg tijdgebonden zijn, zien we dat de surrealistische beeldtaal nog steeds springlevend is: de reclame en glossy tijdschriften maken er nog steeds gretig gebruik van. In de bijlage vindt u een uitgebreide beschrijving van de cursus, met daarbij ook de praktische cursusinformatie*. Het zal u daarbij misschien opvallen dat de cursus - die uit acht delen bestaat - iets duurder is dan voorheen; de cursusprijs gaat met gemiddeld € 15,- per persoon per cursus omhoog.
Dat houdt verband met de nieuwe cursuslocatie die ik vanaf 1 januari in Sittard zal betrekken. De cursussen in Maastricht blijven overigens gewoon doorgaan in de vertrouwde locatie: het Pesthuyspodium

*Er is een foutje geslopen in de folder: op 11 februari, carnavalszondag, is er uiteraard geen lezing. Deze 'woensdag' kunt u veranderen in woensdag 21 februari.

Het surrealisme – triomf van de verbeelding

De Franse dichter Guillaume Apollinaire valt de eer toe de uitvinder te zijn van het begrip ‘surrealisme’. Hij zal nooit hebben vermoed dat dit woord, afgeleid van de ondertitel ‘drame surréaliste’ van een in 1917 gepubliceerd toneelstuk, een dergelijke vlucht zou nemen. Hij heeft het overigens ook niet meegemaakt: in 1918 overlijdt hij, 38 jaar oud, aan de Spaanse griep. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog zal het begrip surrealisme beginnen rond te zoemen in de kringen van de dadaïsten, die hun pijlen richten op zowel de burgerlijke cultuur als op de gevestigde kunst. Het is vooral de vermeende rationaliteit van de westerse ‘beschaving’ die het moet ontgelden; als de ratio leidt tot een dergelijke catastrofe, dan is de redding alleen te vinden in het irrationele. Spontaniteit, toeval , het onverwachte, het niet-gedachte en het onbewuste worden aangewend om een nieuwe ‘sur-realiteit’, een nieuwe werkelijkheid te creëren, die zowel de wereld van het bewuste als die van het onbewuste in zich verenigt (en de oude wereld overstijgt).  De surrealisten zullen talloze technieken bedenken om de ratio en de bewuste scheppingsdaad te omzeilen. In aanvang een literaire beweging (André Breton, Louis Aragon, Tristan Tzara e.a.) zal het surrealisme stormenderhand het domein van de beeldende kunst innemen (Max Ernst, Joan Miró, Paul Delvaux e.a.) om vervolgens ook haar invloed te doen gelden in het theater (bijv. Antonin Artaud), de film (Luis Buñuel, Marcel Mariën) en eigenlijk elke andere denkbare kunstvorm (fotografie, muziek, dans et cetera).
1. De oerknal van het surrealisme
2. Surrealisme en de revolutie
3. Surrealisme en de stad
4. Surrealisme en het lichaam
5. De wereld van de droom
6. Het magische woord
7. Het exotische surrealism
8. ‘De verbeelding aan de macht!’

Het surrealisme en de jaren ’60
Data cursus Surrealisme, januari t/m maart 2018  
 
 Datum:ma 22 jan 2018
Aanvang:14:00 uur
Entree:€ 12,50